گزارش فعاليت اين سايت به بازديدکنندگان محترم

فعاليت اين سايت ابتدا به صورت وبلاگ در 20 ارديبهشت 1382/ 10 مه 2003 آغاز شد. کار را تفنني شروع کردم و از قبل هيچ نوع طرحي براي ايجاد يک سايت تخصصي تاريخ و انديشه سياسي در ذهن نداشتم. بتدريج، با مشاهده تعداد بازديدکنندگان و بازتاب‌ گسترده مقالاتم اين انديشه شکل گرفت. تعداد بازديدکنندگان از وبلاگم به سرعت افزايش يافت و مقالاتي از آن مورد استفاده سايت‌ها و وبلاگ‌هاي متعدد قرار گرفت. تا پايان ماه مه، يعني در فاصله بيست روز، تعداد بازديدکنندگان از وبلاگ فوق به 1056 نفر رسيد

با مشاهده کارايي و تأثير اين وبلاگ تشويق شدم که سايت مستقلي ايجاد کنم. به اين ترتيب، از چهارشنبه 14 خرداد 1382/ 4 ژوئن 2003 سايت shahbazi.org آغاز به کار کرد. در ماه ژوئن ميانگين بازديدکنندگان از سايت به بيش از 70 نفر و بيش از 3000 هيتز در روز رسيد. در ماه ژوئيه اين رقم افزايش يافت و به 194 ديدار و 6175 هيتز در روز رسيد.

در ساعت 4 بعد از ظهر سه‌شنبه 24 تير 1382/ 14 ژوئيه 2003 شمارشگر نداستات را به سايتم افزودم تا خوانندگان محترم نيز بتوانند شمار بازديدکنندگان را مشاهده کنند.

کليه کارهاي اين سايت را، به‌رغم اشتغال فراوان، به تنهايي انجام مي‌دهم. ايميل‌هاي تشويق‌آميز فراواني به دستم رسيده که سپاسگزارم. آرزو دارم که بتوانم وقت بيشتري را صرف اين سايت کنم و آن را به سطح مورد قبول بازديدکنندگان محترم ارتقا دهم.

پنجشنبه 26 تير 1382/ 17 ژوئيه 2003

 
 

 

 

Friday, February 20, 2009 : تاريخ آخرين ويرايش

 کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.

آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com

ااستفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.