بازگشت به صفحه اصلي

عکس از: حبيب الله شهبازي

بلوط ‌دان جنگلي است انبوه به وسعت بيش از يکهزار هکتار که پدرم، به سان ساير جنگل‌هاي کوهمره سُرخي، آن را حفاظت کرد و يادگاري ارزشمند از خود بر جاي نهاد. سند زير متعلق به 15 ارديبهشت 1326 ش. است. پدرم از رئيس يکي از طوايف کوچرو قشقايي تعهد رسمي گرفته که اگر درخت بلوطي قطع کنند بابت هر اصله بلوط پانصد ريال و اگر محل اقامت خود را آتش زنند پنجهزار ريال خسارت دهند. اين جريمه سنگيني است براي آن زمان.

 

به‌رغم اين‌که در سال‌هاي اخير اين جنگل به شدت تخريب شده، ولي هنوز زيباست. در 35 کيلومتري جنوب شيراز و در کوهپايه کوه دلو (در محدوده دارنگان) واقع است ولي براي مردم شيراز هنوز ناشناس است. عکس‌هاي زير در دي‌ماه 1384 گرفته شده زماني که درختان بلوط هنوز سبز نشده‌اند و زيبايي و انبوهي جنگل به اوج خود نرسيده است.


Friday, February 20, 2009 : تاريخ آخرين ويرايش

 کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.

آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com

ااستفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.