بازگشت به صفحه اصلي

عکس از: حبيب الله شهبازي

    

   

                          منظره روستا و باغات دارنگان

                                                      دشت بالک مقر طايفه دهدار سرخي

دشت بالک ييلاق طايفه دهدار ايل سرخي. در سال 1332 در اين مکان طايفه فوق قتل عام شد.

         فسيلي از دوران کهن

چشم انداز ديوار تادنگ (دشت کرگله، قله دلو، بر فراز اين ديوار است)

لاله واژگون

                                                                                                                                                                                                     


Friday, February 20, 2009 : تاريخ آخرين ويرايش

 کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.

آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com

ااستفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.