بازگشت به صفحه اصلي

عکس از: حبيب الله شهبازي

 

دشت بالک و تالابهاي آن

 

انطباق با طبيعت

  

منظره اراضي دارنگان

لاله واژگون

             ديوار تادنگ

 

چوب درخت ارژن

  

ديوار تادُنگ

انطباق با طبيعت

  

 

 

 

 

                                                                                                                  سيماي نمونه وار مردي از طايفه ناصرو (ايل سرخي)

فسيل ماهي از دوران کهن

 

 

           ديوار تادُنگ

 


Friday, February 20, 2009 : تاريخ آخرين ويرايش

 کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.

آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com

ااستفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.